Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3

Wójt Gminy Przywidz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) przeznacza do dzierżawy niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Przywidz

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Okres dzierżawy

Forma dzierżawy

Działka Nr 180

Miejscowość Marszewska Góra

Obręb Marszewska Góra

Gmina Przywidz

Nr KW GD1G/00046296/8

0,0400 ha Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Do dzierżawy część gruntu o pow. około 130 m2

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: 18 KDD – teren dróg dojazdowych Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele: – boks dla koni (działalność usługowa) Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

za grunt 1,50 zł. netto / m2

Zgodnie z Zarządzeniem

Nr 7/2020 Wójta Gminy Przywidz z dnia 29.01.2020 r.

Czynsz płatny do 10-tego każdego miesiąca.

Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Przywidz

Umowa dzierżawy do lat 3 W drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskujących o dzierżawę.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, na stronie www.przywidz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu na okres 21 dni tj. od dnia 10.09.2020 r. do dnia 01.10.2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Przywidz

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Wrzesień, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Przywidz

ID Ogłoszenia:

16933