Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem pod działalność handlową, usługową, handlowo-usługową – część działki nr 1031/2, położonej w miejscowości Piekoszów, gm. Piekoszów stanowiącej własność Gminy Piekoszów na okres do 1 roku.
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem pod działalność handlową, usługową, handlowo-usługową – część działki nr 1031/2, położonej w miejscowości Piekoszów, gm. Piekoszów stanowiącej własność Gminy Piekoszów na okres do 1 roku.

 

OŚM.6845.6.2019.AS                                                                                                                                                        Piekoszów, dn. 25.03.2019 r.

Wójt Gminy Piekoszów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem pod działalność handlową, usługową, handlowo-usługową – część działki nr 1031/2, położonej w miejscowości Piekoszów, gm. Piekoszów stanowiącej własność Gminy Piekoszów na okres do 1 roku.

Nr działki Powierzchnia w [ha] Obręb/
Miejscowość

Podstawa własności Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość
czynszu dzierżawnego
za miesiąc
1031/2 65,00 m2
pow. budynku
+ 19,00 m2
pow. gruntu
0013 Piekoszów KI1L/00168220/0 Nieruchomość zabudowana MMU –  tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe; rejon koncentracji usług publicznych i komercyjnych o charakterze lokalnym Budynek: 660,40 zł plus obowiązująca stawka VAT
Grunt: 28,88 zł plus obowiązująca stawka VAT
Ogółem: 689,28 zł plus obowiązująca stawka VAT

Uwagi:

  1. Księga Wieczysta dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział VI Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami i nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
  2. Ewentualny termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
  3. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Inwestycji i Rolnictwa Urzędu Gminy w Piekoszowie ul. Częstochowska 66a, pok. 111, tel. 41/300 44 11.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Piekoszów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Marzec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy w Piekoszowie

ID Ogłoszenia:

10956