Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU NA OKRES DO LAT 10
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU NA OKRES DO LAT 10

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU NA OKRES DO LAT 10

 

Wójt Gminy Przywidz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) przeznacza do najmu niżej opisany lokal usługowy stanowiący własność Gminy Przywidz

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia lokalu Opis lokalu Przeznaczenie nieruchomości Forma najmu Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Okres dzierżawy Forma dzierżawy
 

Nieruchomość lokalowa posadowiona w budynku położonym w Przywidzu przy ul. Uhlenberga 10

 

Działka Nr  186/2

Miejscowość Przywidz

Obręb Przywidz

Gmina Przywidz

Nr KW     GD1G/00046874/4

 

Lokal

o powierzchni użytkowej

82,40 m2

 

Lokal użytkowy usytuowany jest w budynku użyteczności publicznej.

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

 

47.U – Tereny zabudowy usługowej

 

 

 

 

 

Umowa zawarta z dotychczasowym Najemcą ALDENT Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska na czas określony

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

– pomieszczenia na parterze –

7,00 zł. brutto/m2

– pomieszczenia na poddaszu

– 1,50 zł. brutto / m2

 

Czynsz płatny miesięcznie do 10 każdego miesiąca.

Na najemcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości, opłat za wodę, nieczystości ciekle

i stałe, energię elektryczną.

 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania czynszu najmu na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Przywidz

 

 

 

Umowa najmu od czerwca 2019 r. do maja 2029 r.

 

W drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskującego o najem – zgodnie z Uchwała Nr LIX/339/2010 Rady Gminy Przywidz – osoby pełniącej funkcję organu gminy z dnia 26.10.2010 r.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, na stronie www.przywidz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu na okres 21 dni tj. od dnia 12.04.2019 r. do dnia 04.05.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Przywidz

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Kwiecień, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Gminy Przywidz

ID Ogłoszenia:

11107