Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz.U.2018. poz. 2204 z  późn.zm.), informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia w dniach od 28.06.2019 r. do 10.08.2019 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego :

Informuje się byłych właścicieli nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, którzy zostali pozbawieni prawa własności nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., bądź ich spadkobierców, iż zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204) iż, przysługuje im pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego pod warunkiem złożenia przez nich wniosku  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul.1 Maja 29 tel. 75 77 25 340

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Marii Skłodowskiej-Curie, Bogatynia

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

11842