Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
titleName

Wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

 

 

Wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

LP  

Miejsce położe  -nia gruntu

km

 

Nr działki

 

Pow. działki w ha

 

Nr KW

 

Przeznacz. w planie zag.

przestrzennego, rodzaj użytków

 

 

 

Opis nieruchomości

 

Cena sprzedaży w zł

 

 

Uwagi

 

 

1

 Dębina

Km 1

 

 

143

 

0,0700

 

OP1L/000 56218/0 -bez obciążeń i zobowią-

zań

 

Brak planu zag.  przestrzennego wg. ewidencji gruntów-Bi -Inne tereny zabudow.  w studium zag.-PU- zabudowa produkcyjno-usługowa

 

 

Działka zabudowana częścią budynku produkcyjno-usługowego  o pow. zabudowy 60 m2,

o kształcie trapezu, nieogrodzona, częściowo utwardzona kostką,  ma dostęp do drogi krajowej i gminnej, do wodociągu i sieci energetycznej

 

24.700,-

 

Sprzedaż na poprawę zagospod. działki przyległej nr  138/2

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 8 marca do 29 marca 2019r.

Termin złożenia wniosku o  nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługuje roszczenie określone w  art.34 ust.1 pkt 1 i 2  w/w ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018r, poz.2204)  upływa dnia 19.04.2019r

 

 

       Burmistrz

mgr inż. Artur Tomala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dębina

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta w Gorzowie Śląskim

ID Ogłoszenia:

10772