Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
titleName

Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, dla których udział w wysokości 1/3 nieruchomości przeznaczony jest do zbycia w drodze darowizny, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzkówku Starym

 

Numer działki Pow.

w ha

Obręb Księga wieczysta Przeznaczenie nieruchomości Wartość udziału w nieruchomości
280

279/3

0,0200ha

0,0800ha

0006 –

Dzierzkówek Stary

brak Plany ogólne zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, utraciły swą ważność z dniem 1 stycznia 2004r. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skaryszew – uchwała Nr  XIII/156/2000 Rady Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 kwietnia 2000roku zmienionym uchwałą nr XXX/296 /2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 września 2013 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skaryszew, działki nr 280 i 279/3 wskazane są pod tereny mieszkaniowo – usługowe i zabudowy zagrodowej. 5 000 zł

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589), mogą składać stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, l. J. Słowackiego 6, na okres 21 dni tj. od dnia 2.10.2019r. do dnia 22.10.2019r., a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew (bip.skaryszew.pl) i podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Skaryszew

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Październik, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

ID Ogłoszenia:

12807