Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Krzeszyce

Działając zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 .08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 121) informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Krzeszycach ul. Skwierzyńska 16 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2018/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 20.11. 2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1. Obręb Dębokierz – część nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzeszyce położonej w granicach działki nr 86 o pow. 130m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00020479/1.Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sulęcinie sklasyfikowana jest jako Tk .

Czynsz dzierżawy w wysokości 800,00zł +23%VAT w stosunku miesięcznym.

Niniejszy załącznik , stosownie do art.35 ust.1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 121 ze zmianami) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres do 12.12.2018r.. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 ww.29

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krzeszyce

GPS:

52.582731978821, 15.041708021014

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Listopad, 2018

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Krzeszyce

ID Ogłoszenia:

9949