Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2 / 2019  

Wójta Gminy Rymań z dnia 11 stycznia 2019 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymań przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia

nieruchomości

 

Opis nieruchomości Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowani

 

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy nieruchomości 

Termin wnoszenia opłat do Sposób zagospodarowania nieruchomości
1. Obręb Rymań Część działka        nr 277/3       KO1L/00033991/8 3,1186 ha w tym:      RIVb -1,1667 Lzr-RIVb-0,3388, N-1,6131

/do dzierżawy część działki o powierzchni 0,30 ha,                            z  przeznaczeniem na cel wypoczynkowy i rekreacyjny.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wyznacza dla działki wielofunkcyjną strefę zabudowy

mieszkaniowej z funkcjami uzupełniającymi.

450,00 zł + VAT    rocznie (minimalna

stawka czynszu dzierżawnego)

Roczny czynsz dzierżawny zgodnie z aktualnym zarządzeniem Wójta płatny do 31 marca każdego roku lub proporcjonalnie do okresu trwania dzierżawy.

 

Umowa na czas określony  3 lata.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na okres 21 dni (t. j. od dnia 11 stycznia – 01 lutego 2019 r.), zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, rozesłany do sołtysów ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano w Dzienniku infopublikator.pl. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rymań (parter, pokoju nr 10) lub telefonicznie pod nr 94 35 34 801.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Rymań,

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Styczeń, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Rymań

ID Ogłoszenia:

10310