Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Wójt Gminy Pruszcz Gdański działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański.
Lp. Nr księgi wieczystej Obręb Numer działki Powierzchnia przedmiotu dzierżawy  (m2) Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cel dzierżawy Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Terminy wnoszenia opłat Okres obowiązywania umowy
1 GD1G/00189147/3 Krępiec 6/1 800 Nieruchomość gruntowa R – tereny rolne użytkowanie rolnicze 250,00 zł za 1 ha rocznie w pierwszym roku w dniu podpisania umowy, kolejne lata do 31 marca każdego roku do 3 lat
                     
Uwagi: Działka nr 6/1 położona w obrębie Krępiec objęta jest procesem scalenia i wymiany gruntów.
Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański przy ulicy Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy pokój nr 25 lub pod numerem tel. (058) 692 94 28.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krępiec

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Czerwiec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ID Ogłoszenia:

11821