Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt  Gminy Krzeszyce

 

Działając zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 .08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2204) informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Krzeszycach  ul. Skwierzyńska 16 informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia Nr 66/2019/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  1. Przemysław – część nieruchomości niezabudowanej, położona w granicach działki 149/2 o pow. 0,25ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00024144/2. Działka nie posiada opracowanego planu zagospodarowania terenu,  obecny sposób użytkowania rolniczy i na cele rolne, zostaje przeznaczona do dzierżawy

Opłata z tytułu dzierżawy  wynosi 175,00 zł w stosunku rocznym + 23%VAT.

Okres dzierżawy do 3 lata.

Czynsz dzierżawny może być aktualizowana zgodnie z prawem gminnym.

  1. Krzeszyce – część nieruchomości niezabudowanej, położona w granicach działki 482/13 o pow. 20m 2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023254/9. Działka nie posiada opracowanego planu zagospodarowania terenu,  obecny sposób użytkowania rolniczy i na cele rolne (ogród przydomowy) zostaje przeznaczona do dzierżawy.

 Ustalono czynsz dzierżawny w wysokości 18,80zł + 23%VAT w stosunku miesięcznym.

 Okres dzierżawy do 3 lat.

 Opłata z tytułu dzierżawy może być aktualizowana zgodnie z prawem gminnym.

 

Niniejszy załącznik , stosownie do art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2204) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 19.07.2019 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 ww. 29

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krzeszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Czerwiec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Krzeszyce

ID Ogłoszenia:

11840