Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Sidra, 19.08.2019 r.

BKR.6845.3.2019

 OGŁOSZENIE

            Na  podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm./ Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości:

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Lp. Miejsce

położenia

nieruchomości

Nr

działki

Pow. działki

w ha

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Wysokość czynszu
1 Bierniki 137/2 0,25 RIVb-0,25  

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytkowanie rolnicze

75,00 zł
2 Bierniki 156 0,19 BRV-0,19 76,00 zł
3 Bierniki 142 0,34 RIVb-0,02; PsIV-0,16; BrRV-0,16 102,00 zł
4 Bierniki 216/4 0,1630 PsV-0,0684; RIVb-0,0550,Ls-0,0396 65,00 zł
5 Bierniki 192/1 0,07 BrRIVb-0,07 23,00 zł
6 Bierniki 192/2 0,39 RIVa-0,19;RIVb-0,07;ŁV-0,03;LzŁV-0,10 122,00 zł
7 Chwaszczewo 117 0,25 RIVa-0,02; RIVb-0,10;BrRIVb-0,07;LzV-0,06 100,00 zł
8 Nowinka 100/2 0,2095 RIVb-0,2095 84,00 zł
9 Romanówka 71/2 0,05 BrRIIIb-0,05 20,00 zł
10 Sidra 760/2 0,5177 ŁVI-0,5177 155,00 zł
11 Sidra 760/3 0,7180 ŁV-0,2710;ŁVI-0,4470 216,00 zł
12 Siderka 68/2 0,1669 BrRIVa-0,1669 67,00 zł
13 Siekierka 198/2 0,17 PsIV-0,16;SPsIV-0,01 68,00 zł
14 Słomianka 60 1,28 RIVb-0,62;RV-0,16;ŁIV-016;PsIV-0,34 384,00 zł
15 Słomianka 182 0,68 PsIV-0,06; SpsV-0,30; BpsV-0,32 204,00 zł
16 Staworowo 53/5 0,39 ŁIV-0,28;ŁV-0,01;LzŁV-0,10 117,00 zł
17 Staworowo 100 0,97 RIVb-0,83;PsIV-0,14 291,00 zł
18 Szostaki 146 0,38 RIVb-0,27;RV-0,11 114,00 zł
19 Zalesie 52/3 0,11 ŁIII-0,11 33,00 zł
20 Zwierżany 46 0,63 RV-0,43;SPsV-0,13;BrPsV-0,07 189,00 zł
21 Sidra 988 30,67 m2 Lokal użytkowy 125,00 zł/ mc
22 Sidra 989/1 59,02 m2 Lokal mieszkalny 75,50 zł/mc

                Wydzierżawienie w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

                Na podstawie art. 34 w/w ustawy oraz § 5 Uchwały Nr VII/49/03 Rady Gminy Sidra z dnia 22 października 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalsze okresy, jeżeli przed jej wygaśnięciem złoży pisemną ofertę, jednakże pod warunkiem że, wywiązał się z postanowień umowy.

                Osoby takie mogą składać wnioski o zawarcie umowy dzierżawy, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sidra, pok. nr 7, tel. 85 722 09 88.

                                                                                                                              

                                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                Jan Hrynkiewicz

           

Ogłoszenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sidra na okres 21 dni, tj. od 21.08.2019r. do 11.09.2019 r. oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sidra:  http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bierniki, Sidra

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Sierpień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Sidra

ID Ogłoszenia:

12449