Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 20 lat
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 20 lat

Wykaz 17/2020

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm. )

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 27 października 2020 r. do dnia 17 listopada 2020 r. )

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

I. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
na okres 20 lat

Lp.

Obręb

Nr KW

Działka

Powierzchnia

Użytek

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

(brutto)

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

1.

Miasto Oleszyce

36423/8

885/65

(część)

0,24 ha

Ws – 0,11 ha

PsV – 0,13 ha

96 zł

rocznie

cele rolnicze

(zbiornik wodny)

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 27.10.2020 r. do dnia 17.11.2020 r.

oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.

Burmistrz

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oleszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Październik, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

17556