Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

I N F O R M A C J A     

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Łapach, przy ul. Sikorskiego 24 zostanie wywieszony na 21 dni tj. od 09.04.2019 r.  do 29.04.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działki 277/49, 277/50, 277/51 i 277/52 położone przy ul. Harcerskiej w Łapach.

Bliższe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

 

Łapy, 09.04.2019 r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 277/49, 277/50, 277/51 i 277/52 położone przy ul. Harcerskiej w Łapach, zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

L.p. Adres nieruchomości Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów
Powierzchnia [m2] Nr księgi wieczystej Przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łapy
Rodzaj prawa, które przeznaczone jest do sprzedaży Cena nieruchomości Uwagi
1 Łapy,
ul. Harcerska (obręb 2
Łapy II)
277/49

277/51

1151 BI1B/00057978/8

BI1B/00057977/1

Nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składowiska i magazyny
z dopuszczeniem lokalizacji usług.
Prawo własności 66 000,00 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej
w terminie zapłaty (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%).
2 277/50

277/52

1159 66 500,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W przypadku nie złożenia wniosku przez osoby uprawnione do skorzystania z pierwszeństwa nabyciu w/w nieruchomości, po upływie terminu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu zostanie ogłoszony przetarg.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy na okres 21 dni tj. od 09.04.2019 r. do 29.04.2019 r.

 

 

Łapy, 09.04.2019 r.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Harcerska, Łapy

GPS:

50.02910601621082, 22.4453125

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Łapy

ID Ogłoszenia:

11069