Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt  Gminy Krzeszyce

 

Działając zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 .08.1997r o gospodarce nieruchomościami            (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2204) informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Krzeszycach  ul. Skwierzyńska 16  został wywieszony na tablicy ogłoszeń  wykaz nieruchomości przeznaczonych   do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia Nr 81/2019/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 31 lipca 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  1. Obręb Karkoszów – nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 175/11 o pow. 79381m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022841/4. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona jest pod tereny zabudowy techniczno produkcyjnej i usług.

Łączna cena nieruchomości 1 099 000,00zł +23%VAT.

  1. Obręb Krzeszyce – nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 330/5 o pow. 1144m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023254/9. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w decyzji o warunkach zabudowy  działka przeznaczona jest pod budownictwo jednorodzinne.

Łączna cena nieruchomości 28 900,00zł +23%VAT.

 

Niniejszy załącznik, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 24.08.2019r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 ww.29

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krzeszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krzeszyce

ID Ogłoszenia:

12357