Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  1. Obręb Rudnica – nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 226/2 o pow. 2493m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023270/7. Działka nie posiada miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego. Działka o kształcie prostokątnym, szerokości 16m.

Łączna cena nieruchomości 56 500,00zł +23%VAT.

  1. Obręb Kołczyn nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 546 o pow. 4000m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022485/0. Działka nie posiada miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego. Działka o kształcie w miarę regularnym i płaskim, częściowo gęsto porośnięta roślinnością (drzewami i krzewami).

Łączna cena nieruchomości 62 000,00zł +23%VAT.

Niniejszy załącznik, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 ww.29

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krzeszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krzeszyce

ID Ogłoszenia:

16882