Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Krzeszyce

Działając zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 .08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2024) informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Krzeszycach ul. Skwierzyńska 16 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia Nr 3/2019/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 3 stycznia 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Krzeszyce -prawo użytkowania wieczystego działki 892/17 o pow. 993m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00025537/1. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu, którą w imieniu Skarbu Państwa ustali Starosta Powiatu Sulęcińskiego. Opłata o której mowa należy wnosić do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana, jednak nie częściej niż raz w roku zgodnie z art. 77 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204 ). Cena prawa użytkowania wieczystego wynosi 16 000,00zł +23%VAT

2. Krzeszyce -prawo użytkowania wieczystego działki 892/20 o pow. 1203m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00025537/1. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu, którą w imieniu Skarbu Państwa ustali Starosta Powiatu Sulęcińskiego. Opłata o której mowa należy wnosić do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana, jednak nie częściej niż raz w roku zgodnie z art. 77 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204 ). Cena prawa użytkowania wieczystego wynosi 21 700,00zł +23%VAT

3. Krzeszyce -prawo użytkowania wieczystego działki 892/22 o pow. 1134m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00025537/1. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu, którą w imieniu Skarbu Państwa ustali Starosta Powiatu Sulęcińskiego. Opłata o której mowa należy wnosić do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana, jednak nie częściej niż raz w roku zgodnie z art. 77 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204 ). Cena prawa użytkowania wieczystego wynosi 20 500,00zł +23%VAT

4. Krzeszyce -prawo użytkowania wieczystego działki 892/23 o pow. 1283m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00025537/1. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu, którą w imieniu Skarbu Państwa ustali Starosta Powiatu Sulęcińskiego. Opłata o której mowa należy wnosić do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana, jednak nie częściej niż raz w roku zgodnie z art. 77 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204 ). Cena prawa użytkowania wieczystego wynosi 23 200,00zł +23%VAT

5. Krzeszyce -prawo użytkowania wieczystego działki 892/24 o pow. 1243m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00025537/1. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu, którą w imieniu Skarbu Państwa ustali Starosta Powiatu Sulęcińskiego. Opłata o której mowa należy wnosić do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana, jednak nie częściej niż raz w roku zgodnie z art. 77 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204 ). Cena prawa użytkowania wieczystego wynosi 22 400,00zł +23%VAT

6. Krzeszyce -prawo użytkowania wieczystego działki 892/25 o pow. 1266m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00025537/1. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu, którą w imieniu Skarbu Państwa ustali Starosta Powiatu Sulęcińskiego. Opłata o której mowa należy wnosić do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana, jednak nie częściej niż raz w roku zgodnie z art. 77 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204 ). Cena prawa użytkowania wieczystego wynosi 22 900,00zł +23%VAT

7. Krzeszyce -prawo użytkowania wieczystego działki 892/26 o pow. 1373m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00025537/1. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu, którą w imieniu Skarbu Państwa ustali Starosta Powiatu Sulęcińskiego. Opłata o której mowa należy wnosić do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana, jednak nie częściej niż raz w roku zgodnie z art. 77 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204 ). Cena prawa użytkowania wieczystego wynosi 24 900,00zł +23%VAT

8. Krzeszyce -prawo użytkowania wieczystego działki 892/27 o pow. 1136m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00025537/1. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu, którą w imieniu Skarbu Państwa ustali Starosta Powiatu Sulęcińskiego. Opłata o której mowa należy wnosić do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana, jednak nie częściej niż raz w roku zgodnie z art. 77 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204 ). Cena prawa użytkowania wieczystego wynosi 20 500,00zł +23%VAT

Niniejszy załącznik , stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204 ) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 18.02.2019r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 ww.29

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krzeszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Styczeń, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krzeszyce

ID Ogłoszenia:

10251