Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-Łapy.
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-Łapy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 1556/15, położona przy ul. Kraszewskiego w Łapach, została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomości – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki nr 1549.

 

Adres nieruchomości Łapy, ul. Kraszewskiego
Oznaczenie nieruchomości
w księdze wieczystej
i w ewidencji gruntów
Nr księgi wieczystej BI1B/00057441/5
Nr działki ewidencyjnej
i powierzchnia
1556/15
Powierzchnia [m2] 86
Obręb Łapy I
Przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łapy
Tereny przeznaczone pod istniejącą
i projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą
i szeregową wraz z ogrodami. Dozwolone jest przeznaczenie części terenu lub obiektów pod usługi stanowiące uzupełnienie i wzbogacenie przeznaczenia podstawowego
Forma zbycia Sprzedaż działeki w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy
o gospodarce nieruchomości – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki nr 1549
Cena nieruchomości 8 970 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) + plus podatek VAT według obowiązującej stawki na dzień wpłaty
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku nie złożenia wniosku przez osoby uprawnione do skorzystania z pierwszeństwa nabyciu w/w lokalu po upływie terminu
6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu zostanie ogłoszony przetarg

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy na okres 21 dni tj. od dnia 11.03.2019 r. do dnia 01.04.2019 r.

 

 

Łapy, 11.03.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kraszewskiego, Łapy

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Łapy

ID Ogłoszenia:

10785