Wyszukiwarka:
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Sidra, ul. Zielona 4
titleName

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Sidra, ul. Zielona 4

Sidra, 25.06.2020 r.

BKR.6840.1.2020

 

                                                                  OGŁOSZENIE

 

            Na  podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm./ Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości:

 

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp Miejsce

położenia

nieruchomości

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr księgi wieczystej Opis nieruchomości Funkcja w studium uwarunkowań i kier. zagospodarowania przestrzennego Cena nieruchomości

 

1. Sidra,

ul. Zielona 4

766/1 1,7911 BI1S/00031586/1 Nieruchomość zabudowana budynkiem b. ośrodka zdrowia – budynek drewniany, parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem mieszkalnym o łącznej pow. użytkowej 458,4 m2 wraz z budynkiem gospodarczym pow. użytkowa 119,6 m2 .          W zasięgu nieruchomości uzbrojenie komunalne tj. sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna (szambo lokalne). Obszar przeznaczony pod rekreację i wypoczynek (las) i  tereny upraw rolnych z dopuszczalnością realizacji budynków gospodarczych związanych z produkcja rolniczą. 495.500,00 zł

 

           

            Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego do rolników wg zasad ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362). Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

            Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami  lub odrębnych przepisów, mogą składać wnioski o nabycie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sidra, pok. Nr 7, tel.: (85) 722 09 88.

 

                                                                                                                           Wójt

                                                                                                                   Jan Hrynkiewicz

 

Ogłoszenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sidra na okres 21 dni, tj. od 25.06.2020r. do 16.07.2020r., oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sidra: http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl                     

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zielona, Sidra

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Czerwiec, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Sidra

ID Ogłoszenia:

15850