Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07.10.2019 r.
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07.10.2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07.10.2019 r.

 

  1. Obręb Karkoszków – nieruchomość́ niezabudowana położona w granicach działki 83/5 o pow. 74826m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę̨ Wieczystą GW1U/00022841/4.

Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod zabudowę̨ techniczno – produkcyjną i usługi.

 

Łączna cena nieruchomości 1 200 000,00zł +23%VAT.

 

  1. Obręb Karkoszków nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 83/3 o pow. 5564m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę̨ Wieczystą GW1U/00022841/4.

Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod zabudowę̨

mieszkaniową jednorodzinną.

 

Łączna cena nieruchomości 160 000,00zł +23%VAT.

 

  1. Obręb Karkoszków nieruchomość́ niezabudowana położona w granicach działki 83/4 o pow. 6952m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę̨ Wieczystą GW1U/00022841/4.

Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod zabudowę̨

mieszkaniową jednorodzinną.

 

Łączna cena nieruchomości 190 000,00zł +23%VAT.

 

Niniejszy załącznik, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć́ stosowne oświadczenie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać́ w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 ww.29

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krzeszyce

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Październik, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krzeszyce

ID Ogłoszenia:

12854