Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Bogdaniec

podaje do publicznej wiadomości III wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w roku 2019

Opis nieruchomości Położenie Nr działki Powierzchnia nieruchomości Cena nieruchomości w złotych bez VAT Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Nr księgi wieczystej Forma zbycia
Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin 107/13 0,0017 ha 1.500,00 zł Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów Bi –Inne tereny zabudowane. Działka przeznaczona na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej. GW1G/00031439/6 Zbycie bezprzetargowe
Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin 100/16 0,0178 ha 9.000,00 zł Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów Lzr – Grunty zadrzewione i  zakrzewione. Działka przeznaczona na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej. GW1G/00105009/3 Zbycie bezprzetargowe
Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin 33/18 0,17 ha 110 500,00 zł Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów RV- grunty orne. Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 99/2018 z dnia 04.012019r. na budowę budynku mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej. GW1G/00105009/3 Przetarg

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upływa w dniu 26.04.2019r.

 

Termin wywieszenia: 14.03.2019 r.

Termin zdjęcia: 05.04.2019 r.           

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Jenin

GPS:

51.14507932419914, 22.26953125

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bogdaniec

ID Ogłoszenia:

10827