Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Wykaz 13/2018

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE

działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia 13 grudnia 2018 r. )

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp. Położenie Numer KW Numer

działki

Powierzchnia

(ha)

Cena

Nieruchomości

Opis nieruchomości  

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

1 OLESZYCE

 

ul. Zagrody

PR1L/00030597/6 701 0,0400 ha 7 400 zł Teren działki płaski położny w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt działki zbliżony do trapezu. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej.

 

 

Teren obejmujący działkę
nr 701 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania

przestrzennego.

 

 

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp. Położenie Numer KW Numer

działki

Powierzchnia

(ha)

Cena

Nieruchomości

Opis nieruchomości  

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

1 OLESZYCE PR1L/00025995/8 1152 0,1186 ha 2 600 zł Kształt działek nie regularny. Działki położne w terenach rolnych nie użytkowane  rolniczo. Do działki nr 1152 brak dojazdu, dojazd do działki nr 900 drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej.  

Teren obejmujący działki
nr 1152, 900 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania

przestrzennego.

 

2 OLESZYCE PR1L/00025995/8 900 0,0420 ha 1 250 zł

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.

 

 

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zagrody, Oleszyce

GPS:

50.1647446, 23.027416600000038

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

9981