Wyszukiwarka:
WYKAZ nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania w użyczenie
titleName

WYKAZ nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania w użyczenie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 186/2020, z dnia 23.12. 2020 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Wójt Gminy Wilkowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na terenie gminy Wilkowice.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg Ewidencji Gruntów i Budynków

Powierzchnia działki

(m2)

Opis działki

Przeznaczenie terenu i sposób zagospodarowania

Cel użyczenia

Okres użyczenia

1

2

3

4

5

6

7

1.

Dz. nr 648,

Jednostka Ewidencyjna: Wilkowice,

Obręb: 0005 Meszna,

Księga wieczysta: BB1B/00072239/6.

3753 m2

do użyczenia część o powierzchni 265 m2

Działka położona w Mesznej przy ul. Szkolnej.

Cechy: niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada bezpośredni dostępu do drogi publicznej. Sieci infrastruktury technicznej
w zasięgu.

Oznaczenie w EGiB:
Bz– tereny rekreacyjno- wypoczynkowe

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy:

działka znajduje się w całości w jednostce planu oznaczonej jako: US 2 – tereny przeznaczone zgodnie z istniejącym użytkowaniem pod usługi sportu i rekreacji

Przedmiotowa nieruchomość użyczona będzie bezpłatnie na realizację oraz utrzymanie okresu trwałości projektu polegającego na budowie ogólnodostępnego parku doświadczeń składającego się z urządzeń edukacyjnych oraz elementów placu zabaw.

.

Na okres 8 lat od dnia podpisania umowy.

Uwaga: Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl – BIP – Ogłoszenia oraz w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl

od dnia 24.12.2020 r.

do dnia 14.01.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 101, I piętro tut. Urzędu, tel. 33 499-00-77 wew. 7.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wilkowice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Grudzień, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Wilkowice

ID Ogłoszenia:

18146