Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej przy ul. Wyzwolenia w Stanowicach, przeznaczonej do zbycia w przetargu nieograniczonym.
titleName

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej przy ul. Wyzwolenia w Stanowicach, przeznaczonej do zbycia w przetargu nieograniczonym.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA- LESZCZYNY

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczynyul. Parkowa 9 w okresie od 03.06.2019 r. do 24.06.2019 r. wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej przy ul. Wyzwolenia w Stanowicach, przeznaczonej do zbycia w przetargu nieograniczonym.

Wykaz ten został również zamieszczony na stronach internetowych Urzędu: www.bip.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

CZERWIONKA- LESZCZYNY

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny

ID Ogłoszenia:

11602