Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymań przeznaczonych do dzierżawy.
titleName

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymań przeznaczonych do dzierżawy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 29  /2020

Wójta Gminy Rymań z dnia 20 maja 2020 r.

                                                                                    

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje się do

 publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymań przeznaczonych do dzierżawy.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia

nieruchomości

 

Opis nieruchomości Przeznaczenie  nieruchomości

 

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy nieruchomości 

Termin wnoszenia opłat        i zasady aktualizacji Sposób zagospodarowana nieruchomości
1. Działka rolna położona     w Rymaniu przy ul. Słonecznej, oznaczona ewidencyjnie nr 272/16     w obrębie Rymań  o powierzchni 4,5790 ha, sklasyfikowana jako     RIVb i RV                     KW KO1L/00016671/4  /do dzierżawy część działki o powierzchni 1,60 ha w tym:

RIVb – 1,60 ha/

Grunty przy oczyszczalni ścieków użytkowane rolniczo.                               Grunty rolne dotychczas użytkowane w ramach umowy dzierżawy na okres 5 lat. 259,84 zł – zwolniony z VAT rocznie (minimalna stawka czynszu dzierżawnego) Za I półrocze do 31 marca każdego roku,

Za II półrocze do 30 września każdego roku . Zgodnie z aktualnym zarządzeniem Wójta            w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy, aktualizacja opłat nie częściej niż raz do roku.

Umowa na czas określony – 5 lat
2. Działka zabudowana położona w Rymaniu przy ul. Nowej 3, oznaczona ewidencyjnie nr 90/21        w obrębie Rymań,              o powierzchni 0,32 ha, sklasyfikowana jako        dr – droga                       KW KO1L/00013211/1 /do dzierżawy cześć działki o powierzchni 24 m² / Teren położony na zachodnim krańcu działki, plaski porośnięty trawą       z lokalizacją garaży i budynków gospodarczych. Działka gruntu stanowiąca teren komunikacyjny na terenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego.       Część działki do zagospodarowania jako grunty pod garaże na nietrwałym fundamencie. 150 zł + VAT  – opłata roczna za lokalizację garażu Roczny czynsz dzierżawny zgodnie z aktualnym zarządzeniem Wójta, płatny do 31 marca każdego roku kalendarzowego lub proporcjonalnie do okresu trwania dzierżawy, aktualizacja opłat nie częściej niż raz do roku. Umowa na czas określony – 2 lat

Wykaz niniejszy został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na okres 21 dni (t. j. od dnia 20 maja 2020 r. – 10 czerwca 2020 r.), zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, rozesłany do sołtysów, ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano w Dzienniku infopublikator.pl. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rymań (parter, pokoju nr 10) lub telefonicznie pod nr 94 35 34 801.

Rymań dnia 20 maja 2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Rymań

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Maj, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Rymań

ID Ogłoszenia:

15222