Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbąszynek przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie
titleName

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbąszynek przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbąszynek

przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie

 

Burmistrz Zbąszynka, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.).

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbąszynek przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie do 11 sierpnia 2020r.

Oznaczenie nieruchomości:

  • Działka 761 w Zbąszynku – powierzchnia gruntu oddana w użyczenie 1 m2,
  • Działka 7/5 w Zbąszynku – powierzchnia gruntu oddana w użyczenie 1 m2,

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są następujące księgi wieczyste:

  • dla działki 761 księga wieczysta KW nr ZG1S/00028935/4,
  • dla działki 7/5 księga wieczysta KW nr ZG1S/00057047/4.

Opis nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zbąszynek  działki oznaczone są symbolami:

  • 761 – oznaczona symbolem U – teren zabudowy usługowej i symbolem KD – teren dróg dojazdowych,
  • 7/5 – oznaczona symbolem NO – teren oczyszczalni ścieków.

Przeznaczenie:

Na ustawienie metalowych pojemników  1x1x2 (szer. gł. wys.)  na zbiórkę  małogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomości zostaną oddane w użyczenie z dniem podpisania umowy użyczenia do 11 sierpnia 2020r.

Informacje dotyczące użyczenia:

Oddanie w użyczenie nieruchomości następuje na rzecz  Fundacji ZARAZ WRACAM z siedzibą w Sękowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy w siedzibie tutejszego urzędu, w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl.
w zakładce „Ogłoszenia”.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Październik, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

12809