Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

Nasz znak: SGG.6840.1.3.2019 Oświęcim, dn. 30.12.2020r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych
do zbycia w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r, poz. 1990 z późn.zm.)

 

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: niezabudowana działka nr 2007/7 (jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb ewidencyjny 121301_1.0001 Oświęcim) objęta księgą wieczystą nr KR1E/00040931/1, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Oświęcimskiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2. powierzchnia nieruchomości: 0,0014 ha
3. opis nieruchomości: działka nr 2007/7 o powierzchni 0,0014 ha jest niezabudowana, częściowo ogrodzona płotem systemowym Nyflor, teren działki wyrównany, uporządkowany, porośnięty trawnikiem.

W dziale III księgi wieczystej nr KR1E/00040931/1 figurują wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, tylko poniższy dotyczy przedmiotowej nieruchomości: nieodpłatne użytkowanie obejmuje działki oznaczone jako pgr. 2007/7, pgr. 2007/8, pgr. 2007/4 oraz dz. Nr 2007/15 (obj. KR1E/00057086/4), 2007/16 – powstałe z podziału dz. Nr 2007/14 – ustanowione na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 1B 1UP – tereny usług publicznych
5. termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy
6. cena nieruchomości: 5 830,20 zł brutto (słownie: pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 20/100) – sprzedaż objęta będzie stawką 23% podatku od towarów i usług
7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
8. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
9. terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy
10. zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
11. informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2: 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 15.02.2021r.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 4 stycznia 2021r do dnia 25 stycznia 2021r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (parter tablica ogłoszeń nr 7), oraz na stronie internetowej www.powiat.oswiecim.pl, strony BIP w zakładce ogłoszenia o nieruchomościach / wykazy nieruchomości, a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarce Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu , parter, pokój nr 23, poniedziałek, środa, czwartek : 7:30-14:30, wtorek: 7:30-17:00, piątek: 7:30–14:00 lub telefonicznie pod numerem 33 844 97 48.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oświęcim

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Oświęcimi

ID Ogłoszenia:

18226