Wyszukiwarka:
Wykaz o przeznaczeniu do oddania  lokalu użytkowego w najem
titleName

Wykaz o przeznaczeniu do oddania  lokalu użytkowego w najem

RGM.I.5151.30.2019

 

 

Burmistrz    Zbąszynka

podaje się do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania  lokalu użytkowego w najem w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do oddania w najem na czas oznaczony lokal użytkowy o pow. 77,72m2 z przeznaczeniem na prowadzenie banku.

Lokal użytkowy znajduje się w budynku położonym w Zbąszynku przy ul. Rynek nr 1, na działce geodezyjnej nr 760,/4, o pow. 0,5654 ha, KW ZG1S/00028935/4.

Czynsz za pomieszczenie wynosi 21,49 zł miesięcznie za 1m2 + podatek VAT. 

Czynsz jest płatny z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

Zmiana wysokości czynszu następuje od 01 kwietnia każdego roku o dodatni wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS za rok miniony i lata następne.

Oprócz czynszu najemca jest obciążany podatkiem od nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie   z  art.   35   ustawy   z  dnia  21   sierpnia  1997 r.  o  gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje się do publicznej   wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości    mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu   nieruchomości   do  oddania   w  najem    zgłosić   ten   fakt   w   formie   pisemnej   do   Urzędu    Miejskiego   w   Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej,  która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w  ustawy lub odrębnych przepisów,  jeżeli   złoży   wniosek   o  nabycie  przed upływem   terminu  określonego  w  niniejszym  wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia  1990 r. albo jego  spadkobiercą.

 

 

 

Wykaz  wywieszono  dnia 01 marca  2019  r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Rynek 1, Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Marzec, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

10731