Wyszukiwarka:
Wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym dwóch sal lekcyjnych
titleName

Wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym dwóch sal lekcyjnych

Burmistrz    Zbąszynka

podaje się do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania   w najem w trybie bezprzetargowym dwóch sal lekcyjnych na prowadzenie niepublicznego przedszkola

Przeznacza się do oddania w najem na czas nieoznaczony dwie sale  lekcyjne – sala nr 23 i nr 24 położone w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku przy ul. Sportowej 1, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności niepublicznego przedszkola.

Czynsz najmu wynosi 10,00 zł + podatek VAT za jeden oddział przedszkolny miesięcznie. 

Czynsz jest płatny z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

Zmiany wysokości czynszu mogą następować aneksami do umowy.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie   z  art.   35   ustawy   z  dnia  21   sierpnia  1997 r.  o  gospodarce        nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje się do publicznej   wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości    mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu   nieruchomości   do  oddania   w  najem    zgłosić   ten   fakt   w   formie   pisemnej   do   Urzędu    Miejskiego   w   Zbąszynku.

Pierwszeństwo   w  nabyciu   nieruchomości   przysługuje   osobie   fizycznej  lub  prawnej,  która   spełnia    jeden   z  niżej   wymienionych   warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w  ustawy lub odrębnych przepisów,  jeżeli   złoży   wniosek   o  nabycie  przed upływem   terminu   określonego  w  niniejszym  wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia  1990 r. albo jego  spadkobiercą.

 

 

 

Wykaz  wywieszono  dnia  09 września  2019 r. 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sportowa 1, Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Wrzesień, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

12606