Wyszukiwarka:
Wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
titleName

Wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego

Burmistrz    Zbąszynka

podaje się do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego

                  Przeznacza się do oddania w najem na czas oznaczony lokal użytkowy pow. 83,87 m2 znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie, położonej na działce geodezyjnej nr 219/1 o pow. 2200 m2, KW ZG1S/00030262/2 z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola.

Czynsz najmu za lokal użytkowy wynosi 10,00 zł + VAT za każdy oddział przedszkolny.

Czynsz jest płatny z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

Zmiany wysokości czynszu mogą następować aneksami do umowy.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego  w niniejszym wykazie,
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego  spadkobiercą.

 

Wykaz  wywieszono dnia 12 maja 2020 r.

Wykaz zdjęto dnia 7 lipca 2020 r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kosieczyn, Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Maj, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

15033