Wyszukiwarka:
Wykaz o przeznaczeniu lokalu użytkowego do oddania  w najem
titleName

Wykaz o przeznaczeniu lokalu użytkowego do oddania  w najem

Burmistrz    Zbąszynka

 

podaje się do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu lokalu użytkowego do oddania  w najem w trybie przetargowym z przeznaczeniem na cele związane z ochroną zdrowia

Przeznacza się do oddania w najem na czas nieoznaczony lokal użytkowy  o pow. 18,67 m2 z przeznaczeniem na cele związane z ochroną zdrowia.

Lokal położony jest na parterze budynku w Zbąszynku przy ul. Długiej 1, na działce geodezyjnej nr 230/56, o pow. 0,3381 ha, KW ZG1S/00028573/8.

Czynsz za lokal wynosi 20,00zł miesięcznie za 1m2 lokalu użytkowego + podatek VAT.

Czynsz jest płatny z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

Zmiany wysokości czynszu mogą następować aneksami do umowy.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie   z  art.   35   ustawy   z  dnia  21   sierpnia  1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje się do publicznej   wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości    mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu   nieruchomości   do  oddania   w  najem    zgłosić   ten   fakt   w   formie   pisemnej   do   Urzędu    Miejskiego   w   Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej,  która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w  ustawy lub

odrębnych przepisów,  jeżeli   złoży   wniosek   o  nabycie  przed upływem   terminu

określonego  w  niniejszym  wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia  1990 r. albo jego  spadkobiercą.

 

 

 

Wykaz wywieszono 10 maja 2019  r. 

Wykaz zdjęto 25 czerwca 2019  r.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Długa 1, Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Maj, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11282