Wyszukiwarka:
Wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną  położonej na terenie obrębu 1 m. Ełk,  przy ul. Piłsudskiego 1,  oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków działką nr 227/5 o pow. 0,1877
titleName

Wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną  położonej na terenie obrębu 1 m. Ełk,  przy ul. Piłsudskiego 1,  oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków działką nr 227/5 o pow. 0,1877

STAROSTA EŁCKI

Ul. Piłsudskiego 4

19-300 EŁK

 

 

 

Starosta Ełcki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,  zgodnie   z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) zawiadamia że, w dniach od dnia
29 października 2020  r. do 20 listopada 2020  r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku  przy  ul. Piłsudskiego 5, wywieszony będzie  wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną  położonej na terenie obrębu  1 m. Ełk,  przy ul. Piłsudskiego 1,  oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków działką nr 227/5 o pow. 0,1877 ha, opisaną  w księdze  wieczystej
nr OL1E/00013858/5  do  użyczenia na okres nie przekraczający 3  lat na cele związane ze sprawowaniem opieki zdrowotnej.  

 

STAROSTA   EŁCKA

Marek Chojnowski

 

 

 

STAROSTA EŁCKI

Ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

 

WYKAZ

Nieruchomości zabudowanej  stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  na terenie obrębu 1 m. Ełk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków  jako działka numer 227/5  o pow. 0,1877 ha przeznaczoną  do użyczenia na okres  nieprzekraczający 3 lat w trybie art. 23 ust. 1 pkt. 7a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) .

 

Lp Własność Położenie nieruchomości

i opis nieruchomości

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Opos budynków Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
1 2 3 4 5 6
1

 

 

Skarb Państwa

 

 Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym oraz budynkiem garażowym, położona w Ełku przy ul. Piłsudskiego 1. Teren nieruchomości od strony ulicy utwardzony kostką brukową 227/5

o pow. 0,1877 ha sklasyfikowana jako  Bi – inne tereny zurbanizowane
0,1877 ha

OL1E/00013858/5

BUDYNEK BIUROWY składa z :

a) piwnicy,

b) pięć stanowisk garażowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, zlokalizowane na parterze budynku biurowego,

c) pomieszczenia biurowe oraz dwie łazienki, zlokalizowane na I piętrze budynku biurowego,

d) pomieszczenia biurowe oraz trzy łazienki, zlokalizowane na poddaszu budynku  biurowego.

Budynek wyposażony jest w instalację cieplną, wodno-kanalizacyjną

 i elektryczną

BUDYNEK GARAŻOWY murowany podzielony na trzy boksy garażowe na samochody osobowe.  

 

Nieruchomość   wykorzystywana  jest na cele biurowe z możliwością garażowania  pięciu specjalistycznych samochodów
o  gabarytach większych niż samochody osobowe oraz trzech samochodów osobowych.Nieruchomość przeznacz się do użyczenia na cele sprawowania opieki zdrowotnej

 

UWAGA

  1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Piłsudskiego 5 pok. nr 12 ( II piętro ), tel.   87 6218311.

                                                                                                                                STAROSTA EŁCKI

                                                                                                                                Marek Chojnowski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ełk

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Październik, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ełku

ID Ogłoszenia:

17596