Wyszukiwarka:
Wykazy nieruchomości,  położonych w miejscowościach Węgliska, przeznaczonych do sprzedaży
titleName

Wykazy nieruchomości,  położonych w miejscowościach Węgliska, przeznaczonych do sprzedaży

I N F O R M A C J A

 

WÓJT GMINY RAKSZAWA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późń. zm.),

podaje do publicznej wiadomości,

że w siedzibie Urzędu Gminy w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 506, zostały wywieszone wykazy nieruchomości,  położonych w miejscowościach Węgliska, przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy wywiesza się na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach ujętych w wykazach można uzyskać
w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki i Inwestycji Urzędu Gminy w Rakszawie,  pokój nr 12,  tel. 17-2261281 wewn. 30.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Węgliska, Rakszawa

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Październik, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Rakszawa

ID Ogłoszenia:

12815