Wyszukiwarka:
Wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
titleName

Wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego

Ogłoszenie

         Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Otwocki informuje o  przeznaczeniu do wynajęcia na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, lokalu mieszkalnego usytuowanego na nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/1 o pow. 1097 m2 z obr. 50. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej WA1O/00000047/7. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielolokalowym oraz budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

 

W Y K A Z

części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w trybie bezprzetargowym

Nr ew. działki i obręb Pow. Użytek Nr księgi wieczystej Miesięczna stawka najmu Czas trwania umowy Termin wnoszenia opłat Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
5/1 27,63 m2 – lokal Bi WA1O/00000047/7  

165,78 zł brutto

3 lata od dnia podpisania umowy Do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc kalendarzowy Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczonym symbolem UU – usługi unikatowe w tym: usługi zdrowia i usługi uzdrowiskowe, usługi kultury, pensjonaty i hotele, ośrodki badawcze, ośrodki pracy twórczej, ośrodki konferencyjne, szkoleniowe, szkolnictwo wyższe i artystyczne, usługi sportu, wypoczynku, turystyki.

Wykaz powyższy wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 2 kwietnia do dnia 23 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji na temat przedstawionej powyżej nieruchomości oraz trybu jej wynajmowania uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku z/s przy ul. Komunardów 10 ( wejście D, pokój nr 27 ), tel. 788-15-37 w. 361.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Armii Krajowej 8, Otwock

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Kwiecień, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

11038