Wyszukiwarka:
Wyszków
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń

 załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nr SA.0053.1.18.2019

w dniach: od 05.04.2019 r. do 26.04.2019  r.                                                                                                                                            z dnia 08 marca 2019 r.

W Y K A Z

nieruchomości wyznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości, że wyznaczone zostały do dzierżawy na cele rekreacyjne następujące nieruchomości:

Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie geodezyjne Numer księgi wieczystej Pow. działki ogółem w m2 Pow. działki do dzierżawy w m2 Przeznaczenie nieruchomości Forma przekazania Miesięczna stawka w zł łącznie z 23% VAT Forma zapłaty
i termin opłat
Dz. AM Obr.
1 Wyszków 207/1 1 0002 Wyszków JG1Z/00036198/6 1033 300  

rekreacyjna

dzierżawa na okres do 3 lata 18,45 zł czynsz płatny
z góry do 10 dnia każdego miesiąca

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r. poz. 2204  z późn. zm.) upływa w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogatynia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Kwiecień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

11051