Wyszukiwarka:
X PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO
titleName

X PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

WÓJT GMINY ZBLEWO

NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO X/100/2019,

z dnia 15.10.2019 r.

OGŁASZA X PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

Lp.

Nr działki

Księga

Wieczysta

Położenie

Powierzchnia

łączna

w hektarach

Cena

wywoławcza

Nieruchomości

W PLN

Wadium/

Minimalne postąpienie

W PLN

1.

375/1

GD1A/00030301/6

Semlin

0,1379

35000,00

3500,00/

400,00

2.

375/2

GD1A/00030301/6

Semlin

0,1470

37000,00

3700,00/

400,00

3.

375/5

GD1A/00030301/6

Semlin

0,1520

38000,00

3800,00/

400,00

4.

375/6

GD1A/00030301/6

Semlin

0,1519

38000,00

3800,00/

400,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Dla w/w nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dnia 25 czerwca 2019 r. wydano decyzje o warunkach zabudowy Nr RR.6730.122.2019, RR.6730.123.2019, RR.6730.128.2019, RR.6730.129.2019, RR.6730.130.2019, w których określono funkcję – pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zblewo, sala konferencyjna .

Wadium płatne jest na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku 28834200094000010120000003 w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 21 lub pod nr telefonu 58 5884381.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

17724