Wyszukiwarka:
XXI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO
titleName

XXI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

WÓJT GMINY ZBLEWO

NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO NR XII/137/2008

z dnia 14.02.2008 r.

OGŁASZA XXI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

ha

KW

Miejscowość

Cena nieruchomości (wywoławcza w zł)

Wadium/

minimalne postąpienie w zł

1.

544/93

0,1126

GD1A/00044713/8

Pinczyn

22600,00

2300,00/

300,00

2.

544/73

0,7592

GD1A/00044713/8

Pinczyn

139700,00

14000,00/

1400,00

3.

544/75

0,4196

GD1A/00044713/8

Pinczyn

83100,00

8400,00/

900,00

4.

544/76

1,0942

GD1A/00044713/8

Pinczyn

189300,00

19000,00/

2000,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Na w/w działki Gmina Zblewo posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr IX/92/2007 z dnia 27 września 2007 r. zmieniony uchwałą Rady Gminy Nr XXII/219/2012 z dnia 10 października 2012 r. i uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/386/2014 z dnia 29 października 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. poz. 4470.

Przetarg odbędzie się 05 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 10.30 w pokoju nr 17 Urzędu Gminy w Zblewie .

Wadium płatne jest na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku 28834200094000010120000003 w terminie do dnia 01 lutego 2019r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie

Gminy w Zblewie, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu Zblewo 58 5884352.

Zblewo, dnia 2018-12-24

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

10220