Wyszukiwarka:
XXVII PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO
titleName

XXVII PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

WÓJT  GMINY ZBLEWO

NA PODSTAWIE  UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO NR XII/137/2008

z dnia 14.02.2008 r.

OGŁASZA XXVII PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

 

Lp. Nr działki Powierzchnia

ha

KW Miejscowość Cena nieruchomości (wywoławcza w zł) Wadium/

minimalne postąpienie w zł

1. 544/73 0,7592 GD1A/00044713/8 Pinczyn 120 000,00 12000,00/

1200,00

2. 544/76 1,0942 GD1A/00044713/8 Pinczyn 160 000,00 16000,00/

1600,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

 

Na w/w działki Gmina Zblewo  posiada miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr IX/92/2007 z dnia 27 września 2007 r. zmieniony uchwałą Rady Gminy Nr XXII/219/2012 z dnia 10 października 2012 r. i  uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/386/2014 z dnia 29 października 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. poz. 4470.

Przetarg odbędzie się 01 października 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w pokoju nr 17 Urzędu Gminy w Zblewie .

Wadium płatne jest  na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku  28834200094000010120000003 w terminie do dnia 27 września 2019r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie  21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie

Gminy w Zblewie, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu Zblewo 58 5884352.

Zblewo, dnia 2019-08-27

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

12530