Wyszukiwarka:
Z A W I A D O M I E N I E
titleName

Z A W I A D O M I E N I E

Gmina Stary Dzików

Kościuszki 79

37-632 Stary Dzików

RiDG.6845.1.2019

Z A W I A D O M I E N I E

 

Wójt Gminy Stary Dzików zawiadamia, że z dniem 02.08.2019 r. w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79 wywieszono wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy położonych  w: obrębie Ułazowa– dz. nr 636/2 o pow. 0,5775 ha i dz. nr 673 o pow. 0,2714 ha.

 

                                                                                                       Wójt Gminy

Tomasz Jabłoński

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Stary Dzików

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Gmina Stary Dzików

ID Ogłoszenia:

12265