Wyszukiwarka:
Zagrzewo

Nidzica, 07 października 2021 r.

GMKR.7125.5.2019

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 07 października 2021 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu nr 3 (po byłej świetlicy) położonego w budynku nr 21 w miejscowości  i obrębie Zagrzewo z przeznaczeniem do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 88,06 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – wiatą na opał o powierzchni użytkowej 12,00 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00020869/7 wraz z udziałem wynoszącym 292/1000 części w nieruchomości wspólnej budynku i działce nr 16/4 o pow. 1513 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00020038/3, opis użytku – B tereny mieszkaniowe.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

21617