Wyszukiwarka:
Zalesie

 

Wykaz 7/2019

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm. )

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                               (od dnia 5 kwietnia 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r. )

                      WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

 

 

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego ograniczonego na okres 9-ciu lat

 

Lp. Obręb  

Nr KW

 

Działka Powierzchnia Użytek Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

(brutto)

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Uwagi
1.  Zalesie PR1L/00050724/2

PR1L/00044607/1

457 (cześć), 351, 350,

349 (część)

7,00 ha Ps III – 4,85 ha

 

Ps IV – 2,15 ha

2800 zł

rocznie

cele rolnicze Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
2.  Zalesie 457 (cześć) 4,40 ha Ps III – 1,90 ha

 

Ps IV – 2,50 ha

1760 zł

rocznie

cele rolnicze Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
3.  Zalesie 457 (cześć) 10,70 ha Ps III – 5,95 ha

 

Ps IV – 4,75 ha

4280 zł

rocznie

cele rolnicze Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
4.  Zalesie 457 (cześć) 4,35 ha Ps III 1740 zł

rocznie

cele rolnicze Przetarg ograniczony, w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce

 

 

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 05.04.2019 r. do dnia 26.04.2019 r.

oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa
i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie
w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń : 05.04.2019 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń : ………………………………

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oleszyce

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Kwiecień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

11048