Wyszukiwarka:
Zarząd Powiatu Ełckiego, informuję o wywieszeniu wykazu
titleName

Zarząd Powiatu Ełckiego, informuję o wywieszeniu wykazu

Zarząd Powiat Ełckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniach 11.01.2019 r. – 31.01.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5, II piętro, został wywieszony wykaz garażu położonego w obrębie 1 miasta Ełk, przy ul. Piłsudskiego 5, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 224 o powierzchni 0,1240 ha, przeznaczonego do najmu
na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku ul. Piłsudskiego 5 (pokój 12), tel. (0 87) 621 83 11.

 

Marek Chojnowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu

Robert Dawidowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

 

W Y K A Z

pomieszczenia użytkowego położonego w obrębie 1 miasta Ełk, przy ul. Piłsudskiego 5, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 224 o powierzchni 0,1240 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr OL1E/00039829/2, przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy

 

Lokalizacja szczegółowa Opis pomieszczenia Powierzchnia użytkowa pomieszczenia

 [m2]

Miesięczny czynsz najmu netto

[zł]

Podatek vat      [zł] Miesięczny czynsz najmu brutto

[zł]

Termin wnoszenia opłat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ełk,                        
ul. Piłsudskiego 5
garaż 18,00 93,60 21,53 115,13 do 15-tego każdego miesiąca

 

 

UWAGA !   

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Nr 2204 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr X/68/99 Rady Powiatu w Ełku z dnia 10 września 1999 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ełk (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 1999 r. Nr 70, poz. 1162 z późn. zm.) ww. pomieszczenie użytkowe przeznaczone jest do najmu w drodze bezprzetargowej.
  2. Wzrost czynszu najmu będzie następował nie częściej niż raz w roku, na podstawie uchwał organów Powiatu Ełckiego lub na podstawie wskaźnika procentowego wzrostu cen za towary i usługi ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni.
  3. Czynsz najmu opodatkowany jest stawką 23 %VAT.
  4. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
  5. Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku Piłsudskiego 5, pokój nr 12, telefon 621-83-11.

 

Zastępca Przewodniczącego                                                                                                                                                                          Zarządu Powiatu Zarządu Powiatu
Zarządu Powiatu                                                                                                                                  Marek Chojnowski
Robert Dawidowski                                                                                                                                                                                                

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Piłsudskiego 5, Ełk

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Styczeń, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ełku

ID Ogłoszenia:

10309