Wyszukiwarka:
Zarządzenie Nr 110 /2020
titleName

Zarządzenie Nr 110 /2020

Zarządzenie Nr 110 /2020
Burmistrza Morynia

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 67 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) ustalam:

§ 1. 1. Cenę nieruchomości nr 493 o pow. 1078 m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń – 53.360,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych),

2. Cenę wywoławczą wraz z udziałami w następujących nieruchomościach:

1/17 w działce nr 497 obręb 2 miasta Moryń, 1/17 w działce nr 486 obręb 2 miasta Moryń,

1/17 w działce nr 476 obręb Moryń 2, 1/17 w działce nr 496 obręb 2 miasta Moryń do I ustnego przetargu nieograniczonego, zapisaną w § 1 ust. 1 – 68.387,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych);

3. Wysokość wadium – 3.500,00 zł.(słownie: trzy tysiące pięćset złotych );

4. Wysokość minimalnego postąpienia – 690,00 zł.( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych ). Przeprowadzenie przetargu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) powierzam powołanej komisji przetargowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

17588