Wyszukiwarka:
Zarządzenie Nr 114 /2020
titleName

Zarządzenie Nr 114 /2020

Zarządzenie Nr 114 /2020
Burmistrza Morynia

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 67 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) ustalam:

§ 1. 1. Cenę nieruchomości nr 495 o pow. 1520 m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń – 72.660,00 zł. ( słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych),

2. Cenę wywoławczą wraz z udziałami w następujących nieruchomościach:

1/17 w działce nr 497 obręb 2 miasta Moryń, 1/17 w działce nr 486 obręb 2 miasta Moryń,

1/17 w działce nr 476 obręb 2 miasta Moryń, 1/17 w działce nr 496 obręb 2 miasta Moryń do I ustnego przetargu nieograniczonego, zapisaną w § 1 ust. 1 – 87.687,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych);

3. Wysokość wadium – 4.400,00 zł. (słownie: cztery tysiące czterysta złotych );

4. Wysokość minimalnego postąpienia – 880,00 zł.( słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych ).

Przeprowadzenie przetargu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) powierzam powołanej komisji przetargowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

17592