Wyszukiwarka:
Zarządzenie Nr 24/2019/GN
titleName

Zarządzenie Nr 24/2019/GN

Zarządzenie Nr 24/2019/GN
Wójta Gminy Krzeszyce

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 19/2019/GN Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 31 stycznia 2019 r. dotyczącego podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204),

zarządzam:

  • 1. Uchyla się zarządzenie nr 19/2019/GN z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

uzasadnienie

 

W zarządzeniu nr 19/2019/GN Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży popełniono błędy merytoryczne mające istotny wpływ na dalsze postępowanie administracyjne.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krzeszyce

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Luty, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krzeszyce

ID Ogłoszenia:

10645