Wyszukiwarka:
ZARZĄDZENIE Nr 34/2019
titleName

ZARZĄDZENIE Nr 34/2019

ZARZĄDZENIE Nr 34/2019

Wójta Gminy Przywidz

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 sierpnia 2011 r., Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Przywidz z dnia 16 marca 2015 r., Uchwały Nr XXIII/158/2017 Rady Gminy Przywidz z dnia 01 lutego 2017 r.

 

 

zarządza się, co następuje:           

 

  • 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie Zarządzenia w BIP, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przywidzu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

Lp. Nr działki, położenie, obręb ewidencyjny Powierzchnia [ha] Nr Księgi Wieczystej Forma oddania Cena nieruchomości brutto
1. 46/3

Olszanka;

Olszanka

0,600 GD1G/00046301/7 Przetarg nieograniczony 22 000,00 zł.
2. 46/4

Olszanka;

Olszanka

0,600 22 000,00 zł.
3. 47

Olszanka;

Olszanka

0,700 25 500,00 zł.

 

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1.  Oznaczenie w ewidencji gruntów

 

Województwo pomorskie
Powiat gdański
Jednostka ewidencyjna Przywidz
Obręb ewidencyjny 0011, Olszanka
Nr działki 46/3
Adres lub położenie Olszanka

 

Powierzchnia (ha) 0,0600
Użytek lub klasa Rodzaj RIVa 0,0600
Księga Wieczysta Nr GD1G/00046301/7
Własność 1/1 Gmina Przywidz

 

 

 

 

Województwo pomorskie
Powiat gdański
Jednostka ewidencyjna Przywidz
Obręb ewidencyjny 0011, Olszanka
Nr działki 46/4
Adres lub położenie Olszanka

 

Powierzchnia (ha) 0,0600
Użytek lub klasa Rodzaj N 0,0600
Księga Wieczysta Nr GD1G/00046301/7
Własność 1/1 Gmina Przywidz

 

 

 

Województwo pomorskie
Powiat gdański
Jednostka ewidencyjna Przywidz
Obręb ewidencyjny 0011, Olszanka
Nr działki 47
Adres lub położenie Olszanka

 

Powierzchnia (ha) 0,0700
Użytek lub klasa Rodzaj RIV a 0,0700
Księga Wieczysta Nr GD1G/00046301/7
Własność 1/1 Gmina Przywidz

 

 

Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Nr nieruchomości Opis
46/3 Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą

Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym, jako: Tereny rolnicze.

 

Dla działki Wójt Gminy Przywidz dnia 11 lutego 2019 roku wydał

Decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

46/4 Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą

Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym, jako: Tereny rolnicze.

 

Dla działki Wójt Gminy Przywidz dnia 11 lutego 2019 roku wydał

Decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

47 Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą

Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym, jako: Tereny rolnicze.

 

Dla działki Wójt Gminy Przywidz dnia 11 lutego 2019 roku wydał

Decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

  1. Stan techniczno – użytkowy

 

Działka

 

Nr 46/3
Obszar

 

600 m2
Kształt Regularny czworokąta.
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Pomarańczowej dz. nr 45

 

Nawierzchnia drogi publicznej Nieutwardzona
Sąsiedztwo

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna, tereny rolnicze.

 

Nr 46/4
Obszar

 

600 m2
Kształt Regularny czworokąta.
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Pomarańczowej dz. nr 45

 

Nawierzchnia drogi publicznej Nieutwardzona
Sąsiedztwo

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna, tereny rolnicze.

 

Nr 47
Obszar

 

700 m2
Kształt Regularny czworokąta.
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Pomarańczowej dz. nr 45

 

Nawierzchnia drogi publicznej Nieutwardzona
Sąsiedztwo

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna, tereny rolnicze.

 

Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

 

Nieruchomość 46/3  posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie
Kanalizacyjne Nie
Energetyczne Nie
Gazowe Nie

 

Nieruchomość 46/4  posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie
Kanalizacyjne Nie
Energetyczne Nie
Gazowe Nie

 

Nieruchomość 47  posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie
Kanalizacyjne Nie
Energetyczne Nie
Gazowe Nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Stan zagospodarowania

 

Działka nr 46/3  

Działka nieogrodzona o płaskim ukształtowaniu terenu

 

Działka nr 46/4  

Działka nieogrodzona o płaskim ukształtowaniu terenu

 

Działka nr 47  

Działka nieogrodzona o płaskim ukształtowaniu terenu

 

 

 

  • 2. Określa się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Przywidz

ID Ogłoszenia:

11779