Wyszukiwarka:
ZARZĄDZENIE Nr 43/2019
titleName

ZARZĄDZENIE Nr 43/2019

ZARZĄDZENIE Nr 43/2019

Wójta Gminy Przywidz

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XIII/88/2016 Rady Gminy Przywidz z dnia 9 marca 2016 r.

 

 

zarządza się, co następuje:           

 

  • 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie Zarządzenia w BIP, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przywidzu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

Lp. Nr działki, położenie, obręb ewidencyjny Powierzchnia [ha] Nr Księgi Wieczystej Forma oddania Cena nieruchomości brutto
1. 61/5

Pomlewo;

Pomlewo

0,7626 GD1G/00046291/3 Przetarg nieograniczony 531 500,00 zł
2. 60/1

Pomlewo;

Pomlewo

0,2408 187 500,00 zł
3. 59/1

Pomlewo;

Pomlewo

0,3543 261 000,00 zł

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1.  Oznaczenie w ewidencji gruntów

 

Województwo pomorskie
Powiat gdański
Jednostka ewidencyjna Przywidz
Obręb ewidencyjny 0013, Pomlewo
Nr działki 61/5
Adres lub położenie Pomlewo

 

Powierzchnia (ha) 0,7626
Użytek lub klasa Rodzaj RIVa 0,7626
Księga Wieczysta Nr GD1G/00046291/3
Własność 1/1 Gmina Przywidz

 

 

Województwo pomorskie
Powiat gdański
Jednostka ewidencyjna Przywidz
Obręb ewidencyjny 0013, Pomlewo
Nr działki 60/1
Adres lub położenie Pomlewo

 

Powierzchnia (ha) 0,2408
Użytek lub klasa Rodzaj Br-RIVa 0,2408
Księga Wieczysta Nr GD1G/00046291/3
Własność 1/1 Gmina Przywidz

  

 

Województwo pomorskie
Powiat gdański
Jednostka ewidencyjna Przywidz
Obręb ewidencyjny 0013, Pomlewo
Nr działki 59/1
Adres lub położenie Pomlewo

 

Powierzchnia (ha) 0,3543
Użytek lub klasa Rodzaj RIVb

PsIV

N

0,2383

0, 0684

0,0476

Księga Wieczysta Nr GD1G/00046291/3
Własność 1/1 Gmina Przywidz

 

  

 

 

  1. Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

 

Nr nieruchomości Opis
61/5 Nieruchomość położona jest na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz, uchwalonego Uchwałą

Nr VII/48/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 24 kwietnia 2019 roku

i znajduje się w obszarze strefy funkcyjnej 1.P/U – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Na terenie ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi wojewódzkiej 221 ul. Gdańskiej i od drogi gminnej ul. Wiejskiej.

W północno – wschodnim fragmencie działki ustalono lokalizację zieleni izolacyjnej.

60/1 Nieruchomość położona jest na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz, uchwalonego Uchwałą

Nr VII/48/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 24 kwietnia 2019 roku

i znajduje się w obszarze strefy funkcyjnej 1.P/U – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Na terenie ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi wojewódzkiej 221 ul. Gdańskiej i od drogi gminnej ul. Wiejskiej.

59/1 Nieruchomość położona jest na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz, uchwalonego Uchwałą

Nr VII/48/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 24 kwietnia 2019 roku

i znajduje się w obszarze strefy funkcyjnej 1.P/U – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Na terenie ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi wojewódzkiej 221 ul. Gdańskiej, od drogi gminnej ul. Wiejskiej i użytku gruntowego N.

W południowo – zachodnim fragmencie działki ustalono lokalizację zieleni izolacyjnej.

 

  1. Stan techniczno – użytkowy

 

Działka

 

Nr 61/5
Obszar

 

7626 m2
Kształt Wielokąt
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej 221 ul. Gdańskiej i drogi gminnej ul. Wiejskiej
Nawierzchnia drogi publicznej droga wojewódzka – utwardzona

droga gminna – nieutwardzona

Sąsiedztwo

 

Zabudowa usługowa, mieszkaniowa jednorodzinna, wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę produkcyjną i usługową

 

Nr 60/1
Obszar 2408 m2
Kształt czworokąt
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej 221 ul. Gdańskiej i drogi gminnej ul. Wiejskiej
Nawierzchnia drogi publicznej droga wojewódzka – utwardzona

droga gminna – nieutwardzona

Sąsiedztwo

 

Zabudowa usługowa, mieszkaniowa jednorodzinna, wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę produkcyjną i usługową

 

 

Nr 59/1
Obszar 3543 m2
Kształt czworokąt
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej 221 ul. Gdańskiej i drogi gminnej ul. Wiejskiej
Nawierzchnia drogi publicznej droga wojewódzka – utwardzona

droga gminna – nieutwardzona

Sąsiedztwo

 

Zabudowa usługowa, mieszkaniowa jednorodzinna, wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę produkcyjną i usługową

 

 

Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

 

Nieruchomość 61/5  posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie – sieć wodociągowa w ul. Wiejskiej
Kanalizacyjne Nie – sieć kanalizacyjna w ul. Wiejskiej
Energetyczne Nie – sieć elektroenergetyczna w ul. Wiejskiej
Gazowe Nie

 

Nieruchomość 60/1  posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie – sieć wodociągowa w ul. Wiejskiej
Kanalizacyjne Nie – sieć kanalizacyjna w ul. Wiejskiej
Energetyczne Nie – sieć elektroenergetyczna w ul. Wiejskiej
Gazowe Nie

 

Nieruchomość 59/1  posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie – sieć wodociągowa w ul. Wiejskiej
Kanalizacyjne Nie – sieć kanalizacyjna w ul. Wiejskiej
Energetyczne Nie – sieć elektroenergetyczna w ul. Wiejskiej
Gazowe Nie

 

  1. Stan zagospodarowania

 

Działka nr 61/5  

Działka nieogrodzona o płaskim ukształtowaniu terenu, porośnięta trawą, krzewami i drzewami

 

Działka nr 60/1  

Działka nieogrodzona o płaskim ukształtowaniu terenu, porośnięta trawą, krzewami i drzewami

 

Działka nr 59/1  

Działka nieogrodzona o płaskim ukształtowaniu terenu, porośnięta trawą, krzewami i drzewami, w południowo – zachodnim fragmencie działki fragment zbiornika wodnego

 

 

 

  • 2. Określa się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Przywidz

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Przywidz

ID Ogłoszenia:

11831