Wyszukiwarka:
Zarządzenie Nr 58/2019
titleName

Zarządzenie Nr 58/2019

Zarządzenie Nr 58/2019
Burmistrza Morynia

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. j. t. z 2019 r. poz. 506), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. j.t. z 2018 r., poz. 2204)  zarządzam co następuje:

  • 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie działki:

nr 449 o pow. 1,5217ha zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. 92,36m2,

nr KW SZ1Y/00037294/1, nr 445 o pow. 0,6170ha, nr KW SZ1Y/00037296/5,

nr 446 o pow. 0,1120ha, nr KW SZ1Y/00037291/0, nr 447 o pow. 0,0912ha, nr KW SZ1Y/00037295/8,

nr 448 o pow. 0,4072ha, nr KW SZ1Y/00037290/3, nr 450/1 o pow. 0,0259, nr KW SZ1Y/00037288/6,

nr 450/2 o pow. 0,0206ha, nr KW SZ1Y/00037292/7, położonych  w obrębie 2 miasta Moryń,

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: brak

Biorący w użyczenie będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty związane

z eksploatacją nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem jako kompleks rekreacyjno – sportowy.

  • 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1,  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie, stronach internetowych Urzędu, Infopublikatorze.pl
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.
  • 4. Termin wywieszenia wykazu: od 10 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Czerwiec, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

ID Ogłoszenia:

11681