Wyszukiwarka:
Zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewid. 1473/2 o pow. 0,4997 ha, położonej w miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat, w trybie bezprzetargowym
titleName

Zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewid. 1473/2 o pow. 0,4997 ha, położonej w miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, stanowiącej własność Gminy Janowiec, w części przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat, w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 60/2021

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 12 października 2021 r.

 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewid. 1473/2 o pow. 0,4997 ha, położonej w miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, stanowiącej własność Gminy Janowiec,

w części przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat,

w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

&1.

  1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Janowiec, położonej w miejscowości Janowiec, Gminie Janowiec, oznaczonej nr ewid. 1473/2 o pow. 0,4997 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00049505/0, w części o pow. 0,2567 ha przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat, w trybie bezprzetargowym.
  2. Wykaz części nieruchomości przeznaczonej  do  oddania w  najem  stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

&2.

  1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.
  2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

&3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.  

 

&4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Janowiec

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Październik, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urzęd Gminy Janowiec

ID Ogłoszenia:

21651