Wyszukiwarka:
ZARZĄDZENIE Nr 69/2019
titleName

ZARZĄDZENIE Nr 69/2019

ZARZĄDZENIE Nr 69/2019

Wójta Gminy Przywidz

z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 sierpnia 2011 r., Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Przywidz z dnia 16 marca 2015 r., Uchwały Nr XXIII/158/2017 Rady Gminy Przywidz z dnia 01 lutego 2017 r.

 

 

zarządza się, co następuje:           

 

  • 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie Zarządzenia w BIP, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przywidzu wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

Lp. Nr działki, położenie, obręb ewidencyjny Powierzchnia [ha] Nr Księgi Wieczystej Forma oddania Cena nieruchomości brutto
1. 27/5

Huta Dolna;

 

0,4127 GD1G/00046231/5 Przetarg nieograniczony 150 000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1.  Oznaczenie w ewidencji gruntów

 

Województwo pomorskie
Powiat gdański
Jednostka ewidencyjna Przywidz
Obręb ewidencyjny 0003, Huta Dolna
Nr działki 27/5
Adres lub położenie Huta Dolna

 

Powierzchnia (ha) 0,4127
Użytek lub klasa Rodzaj RIVb

ŁIV

0,3427

0,0700

Księga Wieczysta Nr GD1G/00046231/5
Własność 1/1 Gmina Przywidz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Nr nieruchomości Opis
27/5 Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Przywidz z dnia 27.11.2013 r.

Na terenie ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi gminnej ul. Widokowej.

Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem

6.MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej

11.KDW – tereny dróg wewnętrznych

 

 

  1. Stan techniczno – użytkowy

 

Działka

 

Nr 27/5
Obszar

 

4 127 m2
Kształt Wielokąta.
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Widokowej

 

Nawierzchnia drogi Nieutwardzona
Zagospodarowanie terenu Korzystne

 

Sąsiedztwo

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, tereny rolne

 

Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

 

Nieruchomość 27/5  posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie
Kanalizacyjne Nie
Energetyczne Nie

 

Gazowe Nie

 

  1. Stan zagospodarowania

 

Działka nr 27/5  

Działka nieogrodzona porośnięta trawą

 

 

 

  • 2. Określa się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Październik, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Przywidz

ID Ogłoszenia:

12866