Wyszukiwarka:
ZARZĄDZENIE Nr  83 / 2019
titleName

ZARZĄDZENIE Nr  83 / 2019

ZARZĄDZENIE Nr  83 / 2019

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

 

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 67 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy                 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz. 2204                    ze zm.) ustalam:

 • 1.1. Cenę nieruchomości nr 212 o pow. 0,02 ha, położonej w obrębie Gądno,

–  580,00 zł. ( słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych),

 1. Cenę wywoławczą nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego, zapisaną w § 1 ust. 1 – 900,00 zł. (słownie: dziewięćset złotych);
 2. Wysokość wadium – 50,00 zł.(słownie: pięćdziesiąt złotych);
 3. Wysokość minimalnego postąpienia – 10,00 zł.( słownie: dziesięć złotych).

 

 

 • 2.1 Cenę nieruchomości nr 206 o pow. 0,08 ha, położonej w obrębie Gądno,

–  2310,00 zł. ( słownie: dwa tysiące trzysta dziesięć złotych),

 1. Cenę wywoławczą nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego, zapisaną w § 2 ust. 1 – 2630,00 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych );
 2. Wysokość wadium – 140,00 zł.(słownie: sto czterdzieści złotych);
 3. Wysokość minimalnego postąpienia – 30,00 zł.( słownie: trzydzieści złotych).

 

 • 3.1 Cenę nieruchomości nr 171 o pow. 0,35 ha, położonej w obrębie Gądno,

–  9240,00 zł. ( słownie : dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści  złotych),

 1. Cenę wywoławczą nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego, zapisaną w § 3 ust. 1 – 9560,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych);
 2. Wysokość wadium – 500,00 zł.(słownie: pięćset złotych);
 3. Wysokość minimalnego postąpienia – 100,00 zł.( słownie: sto złotych).

 

 

Przeprowadzenie przetargu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia                       14 września 2004 r.( t.j Dz.U. z 2014r. nr 1490) powierzam powołanej komisji przetargowej.

 

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

12502